Skip to content Skip to footer

Om os

Om os

Hvem er vi?

I LM huset i Holstebro er vi et kristent fællesskab i alle aldre og med forskellige baggrunde, og derfor er der også plads til netop dig. Vi et stort fællesskab som tilbyder to samlinger i løbet af ugen. Torsdag aften er der møde med udgangspunkt i en bibeltekst, bøn, sang og mulighed for at hyggesludre over kaffen bagefter mm. Om søndagen er der gudstjenester, børne- og juniorkirke, lovsang, prædiken, musik, nadver mm. Vi mødes på Valdemar Poulsens vej 14. 

Vi ønsker at mennesker må lære Jesus at kende og at de, der allerede tror på ham må blive opmuntret og bevaret i den kristne tro. Vi tror på Bibelen, på Gud og hans søn Jesus Kristus, som den, der kan frelse os mennesker fra vores synd og dermed sætte i os frihed. Vi ønsker at være et nutidigt fællesskab, der afspejler vores samfund, og samtidig nå ud med et budskab, der er relevant til alle tider. Derfor fylder Jesus og evangeliet meget hos os.  

LM Holstebro er en del af Luthersk Mission. Vi tror på Bibelen og har folkekirkens bekendelsesskrifter som vores grund lag. 

Kerneværdier

Vi henviser til LM’s kerneværdier:

image-19

Menneskelige værdier:

Hånd – Vil vi gerne et aktivt hjælpende kristenfællesskab, der hjælper hinanden i og uden for menigheden. Vi ønsker ikke kun at troen og bibelen bliver teori, men også en levende tro.

Mund – Vi har plads til forskelle. Derfor er alle meninger velkommen til en god og ordentlig dialog på trods af forskellige meninger eller holdninger. Vi vil opmuntre hinanden i troen, livet og tjenesten.

Hjerte – Vi tror vi alle er skabt i Guds billede. Derfor mener vi alle mennesker er lige uanset race, køn, etnicitet, politisk overbevisning mm.

Om os

Vores vision

Vi tror på, vi kun kan få evigt liv ved tro på Jesus Kristus. Vi tror på Jesus som vi møder ham i Bibelen. Vi ønsker at følge ham som han kalder os til at gøre. Derfor står det øverst i vores aktiviteter, at vi må have vores sag i orden med ham.

I Apostlenes Gerninger 4,11+12 står der om Jesus: ”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

Derfor er det vigtigt, at du har taget imod Jesus som Herre og frelser i dit liv; har du det?

Vores vision er også at være et levende og autentisk fællesskab med øje og omsorg for hinanden. Ligeledes har vi et ønske om at andre mennesker i Holstebro må lære Jesus at kende

Find os her:
Adresse

LUTHERSK MISSION
Holstebro
Valdemar Poulsens vej 14.