Skip to content Skip to footer

Økonomi

Økonomi

Generelt

Vi er en selvfinansieret kirke, der selv står for alle udgifter i forbindelse med kirken. Da vi ikke modtager støtte af staten, er det kirkens egne medlemmer, der holder udgifterne gennem medlemskab og frivillige gaver til kirken. Der er udgifter til lønning af præsten, husleje, kørsel til prædikanter mm.

Alle er velkommen uanset ens økonomiske situation og ressourcer. LM Kirken er for alle, og alt efter livssituation og alder kan man give på flere niveauer.

Alle gaver er fradragsberettigede, hvis vi har dit cpr. nr.

Du kan støtte LM kirken på forskellige måder.                                                  Spørg kassereren hvilke muligheder du har 

Jonna Nielsen
Mail: Jonnakampstrup@gmail.com
Tlf.: + 45 27 36 75 23

Økonomi

Fastgiver ordning

 

Der er flere muligheder for fastgiver ordning – dette aftales med kirkens kasserer.

Almindelige gaver kan gives løbende til kirken. Vi anbefaler at dette gøres månedligt eller kvartalsvis, for at det er nemmest at styre kirkens økonomi.

Det maksimale beløb, som der kan opnås fradrag for er 17.200 kr. i 2022. Ægtefæller kan opnå hver sit fradrag. Du får automatisk dit fradrag, hvis du giver dit CPR-nr. til kasseren. Du kan få fradrag for både små og store beløb.

Gavebrev er anden god mulighed. Det er muligt at få fradrag på helt op til 15 % af bruttoindkomsten. Gavebrevet kan være i form af et fast beløb pr. år eller en %-del som følger evt. udsving i indkomst over tid. Aftalen skal være skriftlig, og skal løbe i mindst 10 år. Dit navn og CPR-nr. skal stå på aftalen.

Du kan støtte LM kirken på forskellige måder.                                                  Spørg kassereren hvilke muligheder du har 

Jonna Nielsen
Mail: Jonnakampstrup@gmail.com
Tlf.: + 45 27 36 75 23

Find os her:
Adresse

LUTHERSK MISSION
Holstebro
Valdemar Poulsens vej 14.