Skip to content Skip to footer

Økonomi

Økonomi

Generelt

 

LM Kredsen er en selvfinansieret menighed. Som medlemmer er vi selv ansvarlige for alle udgifterne som vi finanserne gennem medlemskab og frivillige gaver. Der er faste udgifter husleje, kørsel til prædikanter mm.

Alle er velkommen uanset ens økonomiske situation og ressourcer. LM Kredsen er for alle, og alt efter livssituation og alder kan man give på flere niveauer.

Alle gaver er fradragsberettigede, hvis vi har dit cpr. nr.

Du kan støtte LM Kredsen på forskellige måder                                              Spørg kassereren hvilke muligheder du har

Jakob Mulbjerg                                                                          Jbmuld@tdcadsl.dk                                                                                                  + 45 22 72 32 03

 

 

Økonomi

Fastgiver ordning

 

Der er flere muligheder for fastgiver ordning – dette aftales med LM Kredsens  kasserer.

Almindelige gaver kan gives løbende til. Vi anbefaler at dette gøres månedligt eller kvartalsvis, for at det er nemmest at styre økonomien.

Det maksimale beløb, som der kan opnås fradrag for er 17.200 kr. Ægtefæller kan opnå hver sit fradrag. Du får automatisk dit fradrag, hvis du giver dit CPR-nr. til kasseren. Du kan få fradrag for både små og store beløb.

Gavebrev er anden god mulighed. Det er muligt at få fradrag på helt op til 15 % af bruttoindkomsten. Gavebrevet kan være i form af et fast beløb pr. år eller en %-del som følger evt. udsving i indkomst over tid. Aftalen skal være skriftlig, og skal løbe i mindst 10 år. Dit navn og CPR-nr. skal stå på aftalen.

Du kan støtte LM Kredsen på forskellige måder                                            Spørg kassereren hvilke muligheder du har

Jakob Mulbjerg                                                                                Jbmuld@tdcadsl.dk                                                                                                  + 45 22 72 32 03

Find os her:
Adresse

LUTHERSK MISSION
Holstebro
Valdemar Poulsens vej 14.